• Cirurgia de teixits tous

  Cirurgia de teixits tous

 • Cirurgia Veterinària

  Cirurgia Veterinària

 • Etologia i teràpia del comportament

  Etologia i teràpia del comportament

 • Ecografia abdominal i ecocardiografia

  Ecografia abdominal i ecocardiografia

 • Diagnòstic per imatge-Ecografia

  Diagnòstic per imatge-Ecografia

 • Diagnòstic per imatge-Radiologia digital

  Diagnòstic per imatge-Radiologia digital

 • Medicina preventiva

  Medicina preventiva

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB
L'Arca clínica veterinaria de Lleida

www.larcaveterinaria.com

L'Arca clínica veterinaria de Lleida (D'ARA EL PROPIETARI) amb domicili a efectes de notificacions en c/ Baró de Maials 32 amb NIF posa a disposició al seu lloc web pepito.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web del PROPIETARI per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI al lloc web pepito.com en totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet i es trobi plenament informat.

L'accés al lloc web del PROPIETARI implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet no a utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA. - CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1. - La utilització del lloc web del PROPIETARI, no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel · lectual etc. Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents:

1.1.1. - Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dañoa als sistemes del PROPIETARI oa tercers.

1.1.2. - Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing")

1.2. - EL PROPIETARI, podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals-veure clàusula cinquena.

SEGONA. - CONTINGUTS. - Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1. - EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de tal manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2. - EL PROPIETARI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin en pepito.com. Ademása través del lloc web del PROPIETARI es posen a disposició de l'usuari serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cada un. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d'exactitud d'aquests continguts i serveis.

TERCERA. - RESPONSABILITAT. -

3.1. - EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1. - Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3.1.2. - De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers pogue