Arca Felina

Els gats són especialment sensibles als trasllats al veterinari. Treure’ls de casa en un transportí sol ser una experiència molt traumàtica per a ells. Si a això afegim els sorolls i olors en arribar a la clínica, la visita al veterinari pot ser una experiència molt negativa per a ells i per als seus propietaris.

Per a poder oferir un espai més tranquil i segur solament per a ells, tenim adaptades les nostres instal·lacions.

L’Arca Felina és un espai diferenciat i separat de la resta de la clínica. Disposem de:

– Accés separat.

– Sala d’espera exclusiva per a gats.

– Consulta felina.

– Hospitalització felina separada i aïllada dels gossos amb gàbies de llarga estada “Cat friendly” certificades per la ISFM (Internacional Society of Feline Medicine).

Podem ajudar-te?