R10

La salut buco-dental és fonamental per a una bona qualitat de vida. A Clínica Veterinària L´Arca disposem de tot el necessari per al diagnòstic i el tractament de les principals patologies que pateixen els nostres companys. El servei d’odontologia inclou radiologia dental intraoral digital, fonamental per a una bona praxi en odontologia veterinària.