arca-veterinaria-diagnostico-laboratiorial

A la clínica disposem de laboratori per a les proves més habituals com hemogrames, bioquímiques, serologies, citologies, anàlisi coprològiques … Això ens proporciona major agilitat en l’obtenció de diagnòstics.
Per a proves més avançades, comptem amb els serveis d’un laboratori extern de referència europea.