arca-veterinaria.medicina-preventiva

La medicina preventiva és l’especialitat mèdica encarregada de la prevenció de les malalties basada en un conjunt d’actuacions i consells mèdics. Amb aquestes actuacions es persegueix evitar o disminuir el risc de patir certes patologies així millorar la qualitat i la quantitat de vida del pacient.

Vacunacions

És una de les «armes» més importants de què disposem per evitar malalties infeccioses, algunes potencialment mortals, com el borm i la parvovirosi en gossos o la leucèmia en gats. Només poden vacunar animals en perfecte estat de salut de manera que sempre es realitza una revisió prèvia a la vacunació.

Desparasitacions

Els paràsits no només ocasionen malalties als nostres animals, alguns d’ells també poden afectar l’ésser humà. Per això és important administrar tractaments periòdics de desparasitació, tan externa (puces, paparres, mosquits, …) com interna (helmints, protozous, …). Es recomana desparasitar als cadells i gatets abans de les primeres vacunes. Després, és convenient desparasitar cada mes fins als 6 mesos d’edat i posteriorment cada 3 mesos durant tota la vida.

Salut Dental

La principal patologia dental de gossos i gats (sobretot gossos de mida petita) és la malaltia periodontal. Aquest problema comença amb la formació de tosca i pot acabar amb la pèrdua de peces dentàries. L’ideal és evitar o disminuir el dipòsit de tosca en la dent mitjançant una higiene bàsica (raspallat, aplicació de productes específics d’higiene, …) i una correcta alimentació.

Programes Geriàtrics

A partir dels 8 anys, podem considerar que els nostres gossos i gats són més grans, de manera que hem de prestar especial atenció a les malalties pròpies de l’envelliment. Es tracta de proporcionar a les nostres mascotes una millora en l’esperança i la qualitat de vida mitjançant la detecció precoç de certes malalties pròpies dels animals grans com les patologies cardíaques, dentals, diabetis, artrosi, càncer, … Quan aquests problemes es detecten en les seves primeres etapes els tractaments per a la seva curació o per retardar la seva evolució poden aplicar de manera més efectiva. Per a això disposem de plans de salut específics per a gossos i gats d’edat avançada.

Prevenció Leishmaniosis

La leishmaniosi és una malaltia parasitària potencialment mortal, transmesa a gossos i persones a través d’un mosquit anomenat Flebòtom. És una malaltia incurable però el tractament pot proporcionar una bona qualitat de vida al gos afectat. Per això, és important tant la prevenció com el diagnòstic precoç de la malaltia.

  • Ús tòpic  insecticides repel·lents: Aquests actuen com repel·lents de mosquits a fi d’evitar la picada d’aquests insectes i la transmissió de la malaltia. Al mercat es disposa de diverses opcions com els collarets antiparasitaris o les pipetes. Tenen una eficàcia del voltant del 80% per evitar picades del mosquit. Aquestes mesures s’han d’adoptar durant tot l’any encara que són imprescindibles des de maig a octubre.
  • Vacunació: Des de principis de 2012 comptem amb la vacuna contra la Leishmània.
  • Per a evitar que desenvolupin la malaltia, disposem de vacunes i tractaments preventius.

Nutrició

La clau d’una bona salut és una correcta alimentació, per això, posem especial atenció en la dieta adequada per a cada animal. Individualitzant la dieta podem evitar problemes com el sobrepès que afavoreix malalties com la diabetis, l’artrosi o les malalties cardiovasculars.